مغزابزار > ابزار طراحی > پلاگین > پلاگین سینمافوردی Topowire ابزار ساخت سیم و کابل
پلاگین

پلاگین سینمافوردی Topowire ابزار ساخت سیم و کابل

پلاگین سینمافوردی Topowire ابزار ساخت سیم و کابل

  • حجم فایل: ۲۵.۳ مگابایت
  • نسخه پلاگین: v1.0
  • نسخه سینمافوردی: R14, R15, R16, R17, R18, R19
  • سیستم عامل: ویندوز
  • راهنمای استفاده: ویدیوی آموزشی به زبان انگلیسی

پلاگین سینمافوردی Topowire ابزار ساخت سیم و کابل در سینما فوردی است و با آن میتوانید اسپلاین سیم برای ایجاد دینامیک اتصالات کابلی بسازید. کار با این پلاگین فوق العاده ساده است. یک ویدیوی آموزشی به زبان انگلیسی هم در فایل قرار دارد که نحوه کار با این پلاگین را به شما نشان می دهد. از این نسخه پلاگین میتوانید در سینمافوردی نسخه R14 و R15 و R16 و R17 و R18 و R19 استفاده کنید.