خانه » ابزار طراحی » پلاگین » مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی Redshift Lighting Essentials
پلاگین

مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی Redshift Lighting Essentials

مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی Redshift Lighting Essentials

  • حجم فایل: ۴۲۷ مگابایت
  • فرمت فایل: lib4d
  • نسخه پلاگین: v6
  • نسخه سینمافوردی: R17 یا بالاتر
  • نسخه ردشیفت: ۲.۵ یا بالاتر
  • راهنمای استفاده: ندارد

مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی Redshift Lighting Essentials دارای ۱۶ پریست آماده نورپردازی استودیویی برای استفاده در صحنه سه بعدی می باشد. هر نورپردازی دارای یک ریگ کامل Xpresso می باشد و به اینصورت میتوانید بسادگی نور و رنگ ها را تغییر دهید. یک فایل با فرمت lib4d در این مجموعه موجود است که دارای همه ی این پریست ها می باشد. به اینصورت میتوانید با یک کلیک نورپردازی مورد نظر خود را وارد صحنه کنید و مطابق دلخواه آنرا تنظیم کنید. یک راهنمای Text به زبان انگلیسی جهت نصب این مجموعه در فایل قرار دارد.

مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی
مجموعه ضروریات نورپردازی ردشیفت برای سینمافوردی


مطالب پیشنهادی: