خانه » آموزش‌ » آموزش سینمافوردی » آموزش کار با تگ آبجکت در پلاگین اکتان رندر برای سینمافوردی
آموزش سه بعدی آموزش سینمافوردی

آموزش کار با تگ آبجکت در پلاگین اکتان رندر برای سینمافوردی

آموزش کار با تگ آبجکت در پلاگین اکتان رندر برای سینمافوردی

در این آموزش کار با تگ آبجکت در پلاگین اکتان رندر برای سینمافوردی را بررسی می کنیم و میبینید که چطور میتوانیم با این تگ نمایش آبجکت ها را در رندر نهایی کنترل کنیم. میتوانیم مشخص کنیم که چه مشی در رندر نمایش داده شود یا اینکه قابلیت نمایش آبجکت و سایه ی آن را در صحنه کنترل کنیم. همینطور با این تگ برای آبجکت subdivision ایجاد می کنیم. در نهایت میبینید که چطور میتوان با اعمال این تگ، به هر آبجکت یک ID اختصاص بدهیم تا بتوانیم از هر آبجکت جداگانه رندر بگیریم.


مطالب پیشنهادی: