مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌ گرافیک و جلوه‌ های ویژه > آموزش مایا > درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۹
آموزش مایا جلوه های ویژه

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۹

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۹

سطح آموزش: متوسط

۱. ایجاد یک کانتینر برای fluid dynamics (شبیه سازی دینامیک سیالات)

مرحله ۱

برنامه مایا را باز کنید.

مرحله ۲

به وضعیت Polygon بروید و در منوی create و در Polygon Primitives گزینه Cylinder را انتخاب کنید.

مرحله ۳

یک شکل استوانه در پنجره نمایش پرسپکتیو ایجاد کنید.

مرحله ۴

در حالیکه استوانه انتخاب شده، کلید F11 را بزنید تا وارد وضعیت انتخاب وجه بشوید. بخش پایینی استوانه را انتخاب و حذف کنید. این باعث میشود که آبجکت بصورت یک emitter (انتشار دهنده) عمل کند.

مرحله ۵

به وضعیت Dynamics بروید و در منوی Fluid Effects ، گزینه Create 3D Container را بزنید تا یک کانتینر محتوی سیال در پنجره viewport ایجاد کنید.

مرحله ۶

آبجکت امیتری که کانتینر دنبال میکند را انتخاب کنید و سپس در منوی Fluid Effects و در Add/Edit Contents ، گزینه Emit from Object را انتخاب کنید.

مرحله ۷

دکمه Play را بزنید و بدین صورت میتوانید انتشار دود را در داخل کانتینر ببینید.

۲. تغییر پارامترهای سیال

مرحله ۱

این یک دود کاملا ابتدایی بدون حجم و بدون تشابه به ظاهر اصلی دود است. لازم است یک سری پارامترها و ویژگی ها را تغییر دهید.
به بخش Dynamic Simulation بروید و مقدار Damp را روی ۰.۰۰۳ ، بخش High Detail Solver را روی All Grids و مقدار Simulation Rate Scale را روی ۱.۲ تنظیم کنید.

مرحله ۲

به بخش Container Properties بروید و مقدار Base Resolution را تا ۵۰ زیاد کنید.

مرحله ۳

به بخش Lighting بروید، انتخاب Self Shadow را فعال کنید و مقدار Shadow Quality را تا ۱ افزایش دهید. حالا میتوانید سایه ی خود دود را داخل پنجره viewport ببینید.

مرحله ۴

برای تغییر رنگ دود، به بخش Shading و سپس Color بروید و رنگ دود را با کلیک روی گزینه Selected Color تغییر دهید.

مرحله ۵

به بخش Auto Resize بروید و انتخاب Auto Resize را فعال کنید. به این صورت شبکه بر اساس بسط دود توسعه داده میشود.

مرحله ۶

به بخش Content Details و سپس Density بروید و مقادیر Buoyancy را به ۱۰ و Dissipation را به ۰.۵ و Noise را به ۰.۱ تغییر دهید.

مرحله ۷

به بخش Velocity بروید و مقادیر Swirl را به ۴ و Noise را به ۰.۱ تغییر دهید.

مرحله ۸

به بخش Turbulence بروید و مقدار Strength را به ۰.۰۲۵ تغییر دهید.

مرحله ۹

به بخش Shading بروید و با مقدار Transparency بازی کنید تا همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده به مقدار مورد نظر برای شفافیت بدست آمده برسید.

مرحله ۱۰

به بخش Shading Quality بروید و مقدار Quality را روی ۱.۵ تنظیم کنید.

مرحله ۱۱

به منوی Create بروید و در Lights ، گزینه Directional Light را انتخاب کنید و یک نور جهتی در صحنه ایجاد کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

مرحله ۱۲

مقدار Intensity را روی ۱.۵ حفظ کنید و گزینه Use Ray Trace Shadow را فعال کنید.

مرحله ۱۳

به بخش Fluid Attributes بروید و مقدار Density/Voxel/Sec (چگالی) را به ۵ تغییر دهید.

مرحله ۱۴

به بخش Container Properties بروید و مقدار Base Resolution را به ۲۵۰ تغییر دهید. برای تولید رندر باکیفیت، میتوانید این مقدار را به ۴۰۰ تغییر دهید.

مرحله ۱۵

پنجره تنظیمات رندر Render Settings را باز کنید. بخش Render Using را به Mental Ray تغییر دهید. به بخش Shadows بروید و بخش Shadow Method (روش ایجاد سایه) را به Segments (بخش بندی) تغییر دهید.

مرحله ۱۶

دکمه Play را بزنید تا فریم را رندر بگیرید. میبینید که دود انبوهی از آبجکت امیتر خارج می شود.

جمع بندی

در بخش بعدی آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور با امکان fluid dynamics در مایا آتش ایجاد کنید.

برچسب ها