مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌ گرافیک و جلوه‌ های ویژه > آموزش مایا > درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۶
آموزش مایا انیمیشن

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۶

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۶

سطح آموزش: متوسط

۱. تنظیمات Cloth

مرحله ۱

نرم افزار مایا را باز کنید.

مرحله ۲

من در اینجا شبیه سازی لباس کاراکتر را با کمک مش دست که برای این آموزش از قبل تهیه کرده‌ایم توضیح میدهم. میتوانید فایل Arm.mb را از اینجا دانلود کنید.

مرحله ۳

برای ایجاد یک آستین بلند برای دست، یک آبجکت استوانه در پنجره نمایش قرار دهید و آنرا همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده در همپوشانی با مش دست قرار دهید.

مرحله ۴

در حالیکه مش دست انتخاب شده، به منوی Display بروید و در Hide ، گزینه Hide Selection را انتخاب کنید تا مش دست را مخفی کنید. بطور جایگزین، میتوانید کلیدهای Ctrl و H را بزنید تا فرمان Hide (مخفی کردن) را اجرا کنید.

مرحله ۵

در حالیکه آبجکت اولیه استوانه انتخاب شده، مقدار Subdivisions Height (بخش بندی در ارتفاع) را به ۲۵ افزایش دهید تا بخش‌های بیشتری به استوانه اضافه کنید.

مرحله ۶

کلید F11 را بزنید تا به حالت انتخاب وجه بروید. وجوه سرپوش استوانه را انتخاب کنید و آنها را پاک کنید. مش استوانه را به Cloth تغییر نام دهید.

۲. ریگ و پوشاندن دست

مرحله ۱

مش دست را از حالت مخفی به حالت قابل نمایش تغییر دهید و مش Cloth را مخفی کنید.

مرحله ۲

به حالت Animation بروید. به منوی Skeleton و ابزار Joint Tool را انتخاب کنید.

مرحله ۳

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده استخوان‌ها را بکشید.

مرحله ۴

زنجیره مفصلی قرار گرفته روی مش بازوی دست را انتخاب کنید و به منوی Skin بروید و در Bind Skin ، گزینه Smooth Bind را انتخاب کنید.

مرحله ۵

میتوانید پوشیده شدن دست را با چرخاندن مفصل میانی بررسی کنید.همینطور میتوانید چرخش بازو را انیمیشن کنید.

۳. ساخت شبیه سازی لباس

مرحله ۱

به منوی Display بروید و در Show ، گزینه All را بزنید تا مش لباس را از حالت مخفی خارج کنید.

مرحله ۲

به حالت nDynamics بروید. در حالیکه مش لباس انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید تا مدیفایر را به لباس اعمال کنید.

مرحله ۳

در حالیکه مش دست انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله ۴

در حالیکه لباس انتخاب شده، روی آن کلیک راست را بزنید و حالت Vertex را انتخاب کنید. در حالت Vertex ، رئوس نشان داده شده در تصویر زیر را انتخاب کنید.

مرحله ۵

در حالیکه نقاط رئوس انتخاب شده، کلید Shift را بزنید و مش دست را انتخاب کنید. سپس به منوی nConstraint بروید و گزینه Point to Surface را انتخاب کنید. این کار همه رئوس انتخاب شده لباس را به مش دست می چسباند.

مرحله ۶

به بخش پارامترهای dynamicConstraintShape1 بروید. در منوی کشویی Connection Density Range (گستره تراکم اتصال)، مقدار Rest Length Method (نحوه قرارگیری طول باقی مانده) را به Constant تغییر دهید و مقدار Rest Length را به ۱ تغییر دهید.

مرحله ۷

به بخش پارامترهای nucleus1 بروید. در منوی کشویی Scale Attributes، مقدار Time Scale را به ۰.۶۶۶ و مقدار Space Scale را به ۰.۲۲۲ تغییر دهید.

مرحله ۸

روی دکمه Play کلیک کنید و میتوانید شببیه سازی پارچه را با حرکت دست ببینید.

۴. شبیه سازی دامن

مرحله ۱

برای اینکه شبیه سازی دامن را به شما نشان بدهم، بخش پایین بدن کاراکتر که شامل پا و بخش میان تنه است را ایجاد کرده‌ ام.

مرحله ۲

یک مخروط بسازید و همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، مقدار ۴۲ را برای Height و Axis پارامتر Subdivisions قرار دهید.

مرحله ۳

کلید F11 را بزنید تا به حالت انتخاب وجه بروید. وجه سرپوش پایین را انتخاب کنید و آنرا پاک کنید. وجوه بالایی را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده انتخاب کنید و پاک کنید. آنرا به Cloth تغییر نام دهید.

مرحله ۴

در حالیکه مش لباس انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را بزنید تا مدیفایر Cloth را اعمال کنید.

مرحله ۵

در حالیکه مش بدن انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و گزینه Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله ۶

در حالیکه لباس انتخاب شده، روی آن کلیک راست را بزنید و حالت Vertex را انتخاب کنید. در حالت Vertex، نقاط رئوس نشان داده شده در تصویر زیر را انتخاب کنید.

مرحله ۷

در حالیکه نقاط رئوس انتخاب شده، کلید Shift را نگه دارید، و مش بدن را انتخاب کنید و سپس به منوی nConstraint بروید و Point to Surface را انتخاب کنید. این کار نقاط رئوس انتخاب شده لباس را به مش بدن متصل میکند.

مرحله ۸

به بخش پارامترهای dynamicConstraintShape2 بروید. در منوی کشویی Connection Density Range (گستره تراکم اتصال)، مقدار Rest Length Method (نحوه قرارگیری طول باقی مانده) را به Constant تغییر دهید و مقدار Rest Length را به ۰.۱۱۱ تغییر دهید.

مرحله ۹

پارامتر Rotation بدن را انیمیشن کنید تا دامن حرکت بدن را دنبال کند.

مرحله ۱۰

دکمه Play را بزنید و میتوانید شبیه سازی دامن را با چرخش بدن ببینید.

جمع بندی

nCloth dynamics ابزار فوق العاده ای در مایا است. در بخش بعدی این آموزش، به شما نشان میدهم که چطور شبیه سازی جسم صلب را با nCloth انجام دهید.

دیدگاه خود را مطرح کنید