مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌ گرافیک و جلوه‌ های ویژه > آموزش مایا > درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۵
آموزش مایا انیمیشن

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۵

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۴

سطح آموزش: متوسط

۱. شبیه سازی پاره کردن پارچه

مرحله ۱

نرم افزار مایا را باز کنید.

مرحله ۲

به منوی Create بروید و در بخش Polygon Primitives ، برای Plane روی تیک آپشن کنار آن کلیک کنید.

مرحله ۳

در بخش Tool Settings، مقدار Width (پهنا) و Height Divisions (تقسیم بندی ارتفاع) را روی ۲۵ تنظیم کنید.

مرحله ۴

یک صفحه در نمای دید از جلو بکشید. باید با استفاده از nCloth آنرا به پارچه تبدیل کنید.

مرحله ۵

در حالیکه صفحه Plane را انتخاب کردید، به حالت nDynamics بروید و در nMesh ، گزینه Create nCloth را انتخاب کنید تا صفحه را به پارچه تبدیل کنید.

مرحله ۶

در حالیکه صفحه انتخاب شده، یک کلیک راست بزنید و حالت Vertex را انتخاب کنید. در حالت Vertex، نقاط رئوس عمودی سمت چپ صفحه را انتخاب کنید:

مرحله ۷

در حالیکه نقاط رئوس انتخاب شده‌اند، به منوی nConstraint بروید و Transform را انتخاب کنید.

مرحله ۸

این فرآیند را تکرار کنید و این بار نقاط رئوس سمت راست صفحه را انتخاب کنید.

مرحله ۹

در حالیکه نقاط رئوس انتخاب شده، به منوی nConstraint بروید و Transform را انتخاب کنید.

مرحله ۱۰

در منوی Window، گزینه Outliner را انتخاب کنید تا پنجره Outliner را باز کنید. در اینجا میتوانید ببینید که دو محدودیت دینامیکی برای هر سمت اعمال شده‌اند.

مرحله ۱۱

در پنجره Outliner، گزینه dynamicConstraint1 را انتخاب کنید تا ویرایشگر ویژگی‌های آن را باز کنید. روی پارامتر Translate کلیک راست را بزنید و روی Set Key کلیک کنید تا یک کی فریم در فریم اول تایم لاین تنظیم کنید.

مرحله ۱۲

روی تایم لاین ۲۰ فریم جلوتر بروید و نقاط رئوس را کمی به سمت راست ببرید. این کار کی فریم دیگری در فریم ۲۰ تایم لاین ایجاد میکند.

مرحله ۱۳

فرآیند را با نقاط رئوس سمت راست تکرار کنید. در پنجره Outliner، بخش dynamicConstraint2 را انتخاب کنید تا پنجره ویرایشگر ویژگی‌ها باز شود. روی پارامتر Translate کلیک راست را بزنید و روی Set Key کلیک کنید تا یک کی فریم در اولین فریم تایم لاین تنظیم کنید. ۲۰ فریم در تایم لاین حرکت کنید و نقاط رئوس را کمی به سمت راست بکشید. این کار کی فریم دیگری در فریم ۲۰ روی تایم لاین ایجاد میکند.

مرحله ۱۴

دکمه Play را بزنید تا شبیه سازی را تماشا کنید. میبینید که هر دو سمت لباس کشیده میشوند. باید مشخص کنید که میخواهید کدام بخش لباس پاره شود.

مرحله ۱۵

در حالیکه پارچه انتخاب شده، کلید F9 را بزنید تا به حالت انتخاب نقطه رئوس بروید. روی ابزار Paint Selection کلیک کنید و برخی از نقاط پارچه را بطورت تصادفی همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده انتخاب کنید.

مرحله ۱۶

در حالیکه نقاط تصادفی انتخاب شدند، به منوی nConstraint بروید و Tearable Surface (سطح قابل پاره شدن) را انتخاب کنید.

مرحله ۱۷

روی دکمه Play کلیک کنید و میبینید که پارچه طبق آنچه که برای ناحیه قابل پاره شدن تعریف شده بود از میان پاره میشود.

۲. پاره شدن پارچه با یک آبجکت

مرحله ۱

همینطور میتوان پارچه را با یک آبجکت پاره کرد. پیرو مراحل قبل، یک صفحه با ۵۰ بخش (subdivision) ایجاد کنید و دو استوانه در دو سمت صفحه بسازید.

در حالیکه صفحه plane انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create nCloth را انتخاب کنید تا صفحه را به پارچه تبدیل کنید.

مرحله ۲

در حالیکه میله‌ها انتخاب شده‌اند، به منوی nMesh بروید و Create Passive Collider را انتخاب کنید تا میله‌ها را به آبجکت‌های برخورددهنده تبدیل کنید.

مرحله ۳

در حالیکه صفحه Plane انتخاب شده، کلیک راست موس را بزنید و حالت Vertex را انتخاب کنید. در حالت Vertex، نقاط عمودی سمت چپ را انتخاب کنید و سپس میله سمت چپ را انتخاب کنید.

در حالیکه میله و نقاط رئوس انتخاب شده‌اند، به منوی nConstraint بروید و Point to Surface را انتخاب کنید. این کار باعث میشود که نقاط رئوس صفحه به میله بچسبند.

مرحله ۴

فرآیند مشابهی را برای نقاط رئوس سمت راست و همینطور میله دنبال کنید.

مرحله ۵

در حالیکه نقاط میانی پارچه انتخاب شده، به منوی nConstraint بروید و Tearable Surface (سطح قابل پاره شدن) را انتخاب کنید.

مرحله ۶

من یک باکس کوچک ایجاد کردم. آنرا از بالا تا پایین و از میان پارچه انیمیشن کردم. این آبجکت مثل یک شمشیر عمل خواهد کرد و پارچه را پاره میکند.

مرحله ۷

در حالیکه باکس انتخاب شده، به منوی nMesh بروید و Create Passive Collider را انتخاب کنید.

مرحله ۸

دکمه Play را بزنید تا شبیه سازی آغاز شود و میبینید که جعبه پارچه را پاره میکند.

۳. واکنش nCloth با جسم صلب

مرحله ۱

من یک صحنه کوچک ساختم تا به شما نمونه‌ای از واکنش nCloth با جسم صلب را نشان دهم. یک پارچه ایجاد کردم و تغییر شکل هر دو سمت را محدود کردم.

مرحله ۲

من یک توپ بالای پارچه قرار دادم و به آن هم nCloth اعمال کردم.

مرحله ۳

همینطور مقاط میانی پارچه را بعنوان ناحیه قابل پاره شدن (Tearable Surface) تعریف کردیم.

مرحله ۴

دکمه Play را بزنید تا شبیه سازی انجام شود. میبیند که توپ در هنگام برخورد به سطح پارچه مثل جسمی نرم عمل میکند.

مرحله ۵

برای اینکه توپ را جسم صلب کنید، به بخش nClothShape2 بروید و پریست را برای Cloth به Concrete (بتن) تغییر دهید.

مرحله ۶

حالا روی دکمه Play کلیک کنید و مبینید که حالا همینطور که توپ با پارچه برخورد میکند آنرا پاره می کند.

جمع‌بندی

در بخش بعدی آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور با استفاده از nCloth پارچه‌ی لباس کاراکتر را بسازید.

دیدگاه خود را مطرح کنید