مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌ گرافیک و جلوه‌ های ویژه > آموزش مایا > درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۲
آموزش مایا جلوه های ویژه

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۲

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۲

سطح آموزش: متوسط

۱. ساختن سیستم nParticle

مرحله ۱

نرم افزار مایا را باز کنید.

مرحله ۲

چند تا استوانه در پنجره نمایش ایجاد کنید. این استوانه ها بعنوان هیزم چوبی عمل خواهند کرد.

مرحله ۳

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده به حالت nDynamics بروید.

مرحله ۴

در حالیکه همه استوانه ها انتخاب شده اند، در منوی nParticles و سپس Create nParticles ، گزینه Emit from Objects را بزنید و تیک option را بزنید. همینطور آپشن Balls را فعال کنید.

مرحله ۵

در پنجره تنظیمات Emitter، گزینه Emitter Type را روی Surface و مقدار Rate (بر حسب پارتیکل در هر ثانیه) را روی ۱۰۰۰ قرار دهید. روی دکمه Create کلیک کنید.

مرحله ۶

دکمه Play را بزنید و میبینید که پارتیکل ها از داخل استوانه ها بیرون می آیند.

مرحله ۷

انتخاب Outliner را باز کنید و میبینید که هر استوانه انتشار دهنده (emitter) خودش را دارد.

مرحله ۸

در پنجره outliner ، گزینه nucleus1 را انتخاب کنید و مقدار Gravity Direction را روی ۱ و در محور Y قرار دهید. حالا پارتیکل ها به سمت بالا حرکت میکنند.

مرحله ۹

پارامتر nParticleShape1 را انتخاب کنید و به بخش Shading بروید. بخش Particle Render Type (نوع رندر پارتیکل) را روی Points قرار دهید.

مرحله ۱۰

به بخش Particle Size بروید و مقدار Radius را روی ۰.۱۰۰ قرار دهید.

مرحله ۱۱

به بخش Lifespan (طول عمر) بروید و مقدار Lifespan Mode را روی Random Range (گستره ی تصادفی) تنظیم کنید. مقدار Lifespan را روی ۰.۱۰۰ تنظیم کنید و مقدار Lifespan Random را روی ۰.۰۵۰ تنظیم کنید.

مرحله ۱۲

یک بار دیگر به بخش Shading بروید و آپشن Use Lighting (استفاده از نوردپردازی) را فعال کنید. این کار پارتیکل ها را در حالت light در پنجره viewport نمایش میدهد.

مرحله ۱۳

پارامتر emitter1 را انتخاب کنید و مقدار Rate (بر حسب پارتیکل در هر ثانیه) را روی ۱۰۰۰۰ تنظیم کنید.

مرحله ۱۴

فرآیند را با emitter2 و همینطور emitter3 تکرار کنید.

۲. ساختن کانتینر Fluid Dynamics (دینامیک سیالات)

مرحله ۱

به حالت Dynamics بروید.

مرحله ۲

به منوی Fluid Effects بروید و گزینه Create 3D Container را انتخاب کنید و یک کانتینر سه بعدی در پنجره viewport بکشید، همانطور که در تصویر زیر دیده میشود.

مرحله ۳

به پارامتر fluidShape1 بروید و مقدار Base Resolution را روی ۵۰ تنظیم کنید. مقادیر Temperature و Fuel را به Dynamic Grid تغییر دهید.

مرحله ۴

در بخش fluid1 ، گزینه nParticle1 را انتخاب کنید و سپس در منوی Fluid Effects و سپس در Add/Edit Contents ، گزینه Emit from Object را انتخاب کنید.

مرحله ۵

دکمه Play را بزنید و میبینید همانطور که در تصویر زیر دیده میشود پارتیکل ها همراه با دود خارج میشوند.

مرحله ۶

به پارامتر fluidEmitter1 بروید و تیک گزینه ی Use Per-Point Radius را بزنید.

مرحله ۷

قابلیت دیدن لایه nParticle1 را غیرفعال کنید تا فقط سیال در پنجره نمایش دیده شود.

مرحله ۸

به پارامتر fluidShape1 بروید و آپشن Boundary Draw را به Bounding Box تغییر دهید.

مرحله ۹

مقدار Damp را روی ۰.۰۰۲ ، گزینه High Detail Solve را به All Grids ، مقدار Solver Quality را روی ۵۰ و مقدار Simulation Rate Scale را روی ۱.۳ تنظیم کنید.

مرحله ۱۰

به بخش Lighting بروید و آپشن Self Shadow را فعال کنید. حالا میتوانید تکسچر آتش را در پنجره نمایش viewport ببینید.

مرحله ۱۱

به بخش Container Properties (ویژگی های کانتینر) بروید و آپشن Boundary X را به None ، آپشن Boundary Y را به Y Side- و Boundary Z را به None تغییر دهید.

مرحله ۱۲

به بخش Auto Resize بروید تا آپشن Auto Resize (تغییر اندازه خودکار) را فعال کنید و Resize Closed Boundaries (تغییر اندازه مرزهای بسته) و Resize in Substeps (تغییر اندازه خودکار در زیرشاخه ها) را غیرفعال کنید. مقدار Auto Resize Threshold (آستانه تغییر سایز خودکار) را به ۰.۰۰۲ و Auto Resize Margin (حد تغییر اندازه خودکار) را به ۴ تغییر دهید.

مرحله ۱۳

به پارامتر fluidEmitter1 بروید و مقدار Density/Voxel/Sec (چگالی/واکسل در هر ثانیه) را به ۲ تغییر دهید.

مرحله ۱۴

به بخش Fluid Emission Turbulence (تلاطم انتشار سیال) بروید و مقدار Turbulence را به ۴، مقدار Turbulence Speed (سرعت تلاطم) را به ۰.۲۰۰ و مقدار Detail Turbulence (جزئیات تلاطم) را به ۱ تغییر دهید.

مرحله ۱۵
به بخش Emission Speed Attributes (پارامترهای سرعت انتشار) بروید و بخش Speed Method را به Add ، مقدار Inherit Velocity را به ۰.۵۰۰ ، مقدار Directional Speed (سرعت جهت) را به ۱، مقدار Direction X را به ۰ و مقدار Direction Y را به ۱ تغییر دهید.

مرحله ۱۶

به بخش fluidShape1 بروید و در Content Details ، گزینه Density را انتخاب کنید و مقدار Buoyancy (شناوری) را روی ۱۰ و مقدار Dissipation (پراکندگی) را روی ۲ قرار دهید. به بخش Velocity بروید و مقادیر Swirl (چرخش) را به ۶ و Noise را به ۰.۲۵۰ تغییر دهید.

مرحله ۱۷

به بخش Turbulence بروید و مقدار Strength را روی ۰.۴۰۰ ، مقدار Frequency را روی ۲ و مقدار Speed را روی ۰.۴۰۰ تنظیم کنید.

مرحله ۱۸

به بخش Temperature (دما) بروید و مقدار Temperature Scale را روی ۲ ، مقدار Buoyancy (شناوری) را روی ۴ ، مقدار Dissipation (پراکندگی) را روی ۱۲ و مقدار Turbulence را روی ۸ تنظیم کنید.

مرحله ۱۹

به بخش Fuel بروید و مقدار Air/Fuel Ratio را روی ۲۵ و مقدار Ignition Temperature (دمای احتراق) را روی ۰.۱۰۰ تنظیم کنید.

۳. افزودن رنگ آتش

مرحله ۱

دکمه Render را بزنید و میتوانید فریم رندر شده را در تصویر زیر ببینید. در حال حاضر آتش رنگ ندارد. بنابراین باید رنگ آتش را به شبیه سازی اضافه کنیم.

مرحله ۲
به بخش Shading بروید و Opacity را انتخاب کنید و روی دکمه Graph کلیک کنید.

مرحله ۳

مقادیر Opacity را در گراف همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده اضافه کنید. مقدار Input Bias را روی ۰.۱۰۰ تنظیم کنید.

مرحله ۴

یک بار دیگر از فریم رندر بگیرید و میتوانید فریم رندر گرفته شده با جزییات را ببینید.

مرحله ۵

به بخش Color بروید و روی آپشن Selected Color کلیک کنید.

مرحله ۶

مقدار H را روی ۳۰ ، مقدار S را روی ۰.۸۰۰ و مقدار V را روی ۲ تنظیم کنید.

مرحله ۷

دکمه Play را بزنید و میتوانید انیمیشن شبیه سازی آتش را ببینید.

جمع بندی

در بخش بعدی آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور شبیه سازی شعله افکن را در مایا ایجاد کنید.

برچسب ها