مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌‌گرافیک، جلوه‌‌های ویژه و سه‌بعدی > آموزش مایا > درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۰
آموزش مایا انیمیشن

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۰

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۰

سطح آموزش: متوسط

فایل تمرینی این آموزش را از اینجا دانلود کنید.

۱. ساختن طناب با آبجکت صفحه Plane

مرحله ۱

برنامه مایا را باز کنید.

مرحله ۲

در منوی Create و در Polygon Primitives ، آبجکت Plane را انتخاب کنید و یک صفحه در پنجره نمایش پرسپکتیو بکشید.

مرحله ۳

مقادیر Width و Height را برای Plane به ترتیب روی ۱ و ۲۵ قرار دهید. مقدار Subdivision Width (پهنای تقسیم بندی) را روی ۲ و Subdivision Height را روی ۴۰ قرار دهید.

مرحله ۴

در حالیکه صفحه انتخاب شده، به وضعیت nDynamics بروید و در منوی nMesh ، گزینه Create nCloth را انتخاب کنید.

مرحله ۵

در حالیکه صفحه انتخاب شده، کلید F9 را بزنید تا به وضعیت انتخاب رئوس بروید. راس انتهای سمت چپ و انتهای سمت راست را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده انتخاب کنید.

مرحله ۶

در حالیکه هر دو انتهای صفحه انتخاب شده، در منوی nConstraint ، گزینه Transform را انتخاب کنید.

مرحله ۷

در حالیکه صفحه انتخاب شده، در ویرایشگر Attribute Editor ، در بخش nucleus1 به Scale Attributes بروید و مقدار Space Scale را روی ۰.۵ تنظیم کنید.

مرحله ۸

دکمه Play را بزنید و همانطور که در تصویر زیر دیده می شود، میبینید که صفحه بین دو انتها آویزان شده است.

۲. ساخت مش طناب و الصاق آن به صفحه

مرحله ۱

به منوی Create بروید و در Polygon Primitives ، گزینه Cylinder را انتخاب کنید و یک استوانه در پنجره نمایش پرسپکتیو بکشید.

مرحله ۲

ارتفاع استوانه را مشابه طول صفحه حفظ کنید. مقدار Subdivisions Height را تا ۵۰ افزایش دهید.

مرحله ۳

سه کپی از استوانه ایجاد کنید و همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده آنها را در کنار هم بگذارید.

مرحله ۴

در حالیکه استوانه ها انتخاب شده اند، به وضعیت Animation بروید و در منوی Create Deformers و در Nonlinear ، گزینه Twist را انتخاب کنید.

مرحله ۵

به ویرایشگر Attribute Editor بروید و در twist1 و سپس nonlinear Deformer Attributes ، مقدار Start Angle را تا ۱۵۰۰ زیاد کنید. میبینید که مش طناب به همین صورت پیچ و تاب می خورد.

مرحله ۶

در حالیکه همه استوانه ها انتخاب شدند، به منوی Mesh بروید و Combine را انتخاب کنید تا آنها را با هم ترکیب کنید.

مرحله ۷

استوانه‌های همراه با صفحه طناب را انتخاب کنید. وقتی همه با هم انتخاب شدند، به منوی Create Deformers بروید و Wrap را انتخاب کنید.

مرحله ۸

در حالیکه مش صفحه طناب انتخاب شده، کلیدهای Ctrl و H را بزنید تا مش را مخفی کنید.

مرحله ۹

دکمه Play را بزنید و میبینید که مش طناب شبیه سازی میشود و همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده، بین دو پایانه آویزان میشود.

۳. اضافه کردن آبجکت های کنش پذیر

مرحله ۱

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده یک کره ایجاد کنید.

مرحله ۲

در حالیکه صفحه و کره انتخاب شده اند، به منوی nMesh بروید و Create Passive Collider را انتخاب کنید تا این مش ها را بصورت برخورد دهنده کنش پذیر تعریف کنید.

مرحله ۳

دکمه Play را بزنید و روی دکمه Allow Interaction with Objects during Playback (مجوز تعامل با آبجکت در حین پخش انیمیشن) کلیک کنید.
کره را حرکت دهید تا با طناب برخورد کند و در صفحه نمایش viewport میبینید که کره در تعامل با طناب قرار میگیرد.

جمع بندی

میتوانید چند آبجکت صلب کنش پذیر در شبیه سازی قرار دهید و میبینید که طناب در مقابل آبجکت ها واکنش نشان میدهد. میتوانید این تئوری را برای شبیه سازی های پیشرفته هم اعمال کنید.

به این مطلب امتیاز دهید
در حال ارسال
امتیاز کاربران
۵ (۱ نفر)