مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌‌گرافیک، جلوه‌‌های ویژه و سه‌بعدی > آموزش مایا > درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۰
آموزش مایا انیمیشن

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۰

درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش ۱۰

سطح آموزش: متوسط

فایل تمرینی این آموزش را از اینجا دانلود کنید.

۱. ساختن طناب با آبجکت صفحه Plane

مرحله ۱

برنامه مایا را باز کنید.

مرحله ۲

در منوی Create و در Polygon Primitives ، آبجکت Plane را انتخاب کنید و یک صفحه در پنجره نمایش پرسپکتیو بکشید.

مرحله ۳

مقادیر Width و Height را برای Plane به ترتیب روی ۱ و ۲۵ قرار دهید. مقدار Subdivision Width (پهنای تقسیم بندی) را روی ۲ و Subdivision Height را روی ۴۰ قرار دهید.

مرحله ۴

در حالیکه صفحه انتخاب شده، به وضعیت nDynamics بروید و در منوی nMesh ، گزینه Create nCloth را انتخاب کنید.

مرحله ۵

در حالیکه صفحه انتخاب شده، کلید F9 را بزنید تا به وضعیت انتخاب رئوس بروید. راس انتهای سمت چپ و انتهای سمت راست را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده انتخاب کنید.

مرحله ۶

در حالیکه هر دو انتهای صفحه انتخاب شده، در منوی nConstraint ، گزینه Transform را انتخاب کنید.

مرحله ۷

در حالیکه صفحه انتخاب شده، در ویرایشگر Attribute Editor ، در بخش nucleus1 به Scale Attributes بروید و مقدار Space Scale را روی ۰.۵ تنظیم کنید.

مرحله ۸

دکمه Play را بزنید و همانطور که در تصویر زیر دیده می شود، میبینید که صفحه بین دو انتها آویزان شده است.

۲. ساخت مش طناب و الصاق آن به صفحه

مرحله ۱

به منوی Create بروید و در Polygon Primitives ، گزینه Cylinder را انتخاب کنید و یک استوانه در پنجره نمایش پرسپکتیو بکشید.

مرحله ۲

ارتفاع استوانه را مشابه طول صفحه حفظ کنید. مقدار Subdivisions Height را تا ۵۰ افزایش دهید.

مرحله ۳

سه کپی از استوانه ایجاد کنید و همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده آنها را در کنار هم بگذارید.

مرحله ۴

در حالیکه استوانه ها انتخاب شده اند، به وضعیت Animation بروید و در منوی Create Deformers و در Nonlinear ، گزینه Twist را انتخاب کنید.

مرحله ۵

به ویرایشگر Attribute Editor بروید و در twist1 و سپس nonlinear Deformer Attributes ، مقدار Start Angle را تا ۱۵۰۰ زیاد کنید. میبینید که مش طناب به همین صورت پیچ و تاب می خورد.

مرحله ۶

در حالیکه همه استوانه ها انتخاب شدند، به منوی Mesh بروید و Combine را انتخاب کنید تا آنها را با هم ترکیب کنید.

مرحله ۷

استوانه‌های همراه با صفحه طناب را انتخاب کنید. وقتی همه با هم انتخاب شدند، به منوی Create Deformers بروید و Wrap را انتخاب کنید.

مرحله ۸

در حالیکه مش صفحه طناب انتخاب شده، کلیدهای Ctrl و H را بزنید تا مش را مخفی کنید.

مرحله ۹

دکمه Play را بزنید و میبینید که مش طناب شبیه سازی میشود و همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده، بین دو پایانه آویزان میشود.

۳. اضافه کردن آبجکت های کنش پذیر

مرحله ۱

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده یک کره ایجاد کنید.

مرحله ۲

در حالیکه صفحه و کره انتخاب شده اند، به منوی nMesh بروید و Create Passive Collider را انتخاب کنید تا این مش ها را بصورت برخورد دهنده کنش پذیر تعریف کنید.

مرحله ۳

دکمه Play را بزنید و روی دکمه Allow Interaction with Objects during Playback (مجوز تعامل با آبجکت در حین پخش انیمیشن) کلیک کنید.
کره را حرکت دهید تا با طناب برخورد کند و در صفحه نمایش viewport میبینید که کره در تعامل با طناب قرار میگیرد.

جمع بندی

میتوانید چند آبجکت صلب کنش پذیر در شبیه سازی قرار دهید و میبینید که طناب در مقابل آبجکت ها واکنش نشان میدهد. میتوانید این تئوری را برای شبیه سازی های پیشرفته هم اعمال کنید.