مغزابزار > سینما > فیلم کوتاه > فیلم کوتاه Hybrids
فیلم کوتاه

فیلم کوتاه Hybrids

فیلم کوتاه Hybrids

تولید سال ۲۰۱۸ یک اثر سینمایی با اجرای واقعگرایانه CG در ساخت جانورانی است که در زمان آلودگی حیات دریایی در تکاپوی بقا هستند.

دیدگاه خود را مطرح کنید