مغزابزار > آموزش‌ > آموزش ایلوستریتور > روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور
آموزش ایلوستریتور

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

سطح آموزش: مبتدی

در این آموزش یاد می‌گیرید که چگونه از ابزار مش و افکت Warp استفاده کنید و اینکه چطور با تغییرات جزئی در تنظیمات Transparency (شفافیت) تصاویر خود را بهتر کنید. تمام اینها را در حین ایجاد یک گلدان پر از گلهای نرگس واقعگرایانه یاد خواهید گرفت.


در صورتی که میخواهید کار با ایلوستریتور را یاد بگیرید، آموزش مقدماتی نرم‌افزار ایلوستریتور به زبان فارسی را از وبسایت مغزابزار دانلود کنید.


۱. روش ایجاد گلبرگ

مرحله ۱

یک بیضی زرد ایجاد کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۲

با استفاده از ابزار مش (U)، یک گره در وسط مش شکل بگذارید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۳

با ابزار Convert Anchor Point (ابزار تبدیل نقطه) (کلیدهای Shift و C)، بروی سمت راست ترین گره کلیک کنید و با کشیدن به سمت راست آنرا تبدیل کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۴

همانطور که در اسکرین‌شات نشان داده شده است، یک مش ایجاد کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۵

گره های مش را همچون تصویر زیر رنگ کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۶

با کشیدن گره ها، سمت چپ گلبرگ را صاف کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۷

با قرار دادن یک گره با ابزار Mesh (کلید U) ، یک ردیف گره جدید ایجاد کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۸

بقیه گلبرگ را به همین ترتیب رنگ کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۹

حالا با استفاده از ابزار Pen (کلید P) دو خط قهوه‌ای بکشید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۰

با رفتن به منوی Window و سپس Stroke، یک خط حاشیه با پروفایل Width Profile 1 به هر دو خط اعمال کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۱

با رفتن به منوی Object و سپس Expand Appearance هر دو خط را گسترش دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۲

در منوی Object و در Blend ، گزینه Blend Options را انتخاب کنید و مقدار Specifies Steps را بروی ۲ قرار دهید. سپس در حالیکه هر دو خط را انتخاب کرده‌اید، به Object بروید و در Blend ، بروی Make کلیک کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۳

مرحله ۱۱ را تکرار کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۴

بروی شکل کلیک راست را بزنید و در بخش Tranform ، گزینه Reflect را انتخاب کنید. Horizontal Axis را انتخاب کنید و Copy را بزنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۵

هر دو شکل را در کنار هم قرار دهید. و سپس آنها را انتخاب کنید و با رفتن به منوی Object ، و در Compound Path ، گزینه Make را انتخاب کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۶

یک گرداینت خطی (Linear Gradient) طلایی به شکل حاصل اضافه کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۷

برای تنظیمات transparency (شفافیت) شکل مقدار Opacity را بروی ۳۰ درصد با حالت ترکیبی Screen قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۸

شکل‌های تکمیل شده را در کنار هم قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۹

چهار نسخه دیگر از گلبرگ تکمیل شده ایجاد کنید و با رفتن به منوی Effect و انتخاب Warp به آنها یک افکت Warp دیگر اعمال کنید. بعد از اعمال هر افکت Warp ، فرمان Expand Appearance را از منوی Object اجرا کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۲۰

از گلبرگ‌های تکمیل شده یک گل بسازید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

۲. چطور گل را تکمیل کنیم

مرحله ۱

یک بیضی ایجاد کنید و آنرا با یک گرادینت شعاعی (Radial Gradient) قهوه‌ای پر کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۲

تنظیمات Transparency (شفافیت) را به Multiply با Opacity مقدار %۸۰ تغییر دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۳

سایه را در مرکز گل قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۴

یک مستطیل زرد ایجاد کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۵

شکل را خم کنید و با ابزار Mesh (کلید U) گره مش اضافه کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۶

این چهار مرحله را دنبال کنید تا شکل را رنگ کنید و آنرا تغییر دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۷

یک مستطیل نارنجی دیگر بکشید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۸

شکل مستطیل را با توجه به راهنمایی تصویر زیر تغییر دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۹

یک بیضی بکشید و به آن گرادینت شعاعی (Radial Gradient) اعمال کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۰

حالت transparency را برای آن به Multiply تغییر دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۱

تمامی شکل‌های این بخش از آموزش را در کنار هم قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۲

میتوانید چند تا دانه‌ی گرده گل به آن اضافه کنید. برای اینکه یاد بگیرید چطور آنرا ایجاد کنید به بخش دوم دیگر آموزش در مورد گل مراجعه کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۳

نهایتا بخش‌های مختلف گل را در کنار هم قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

۳. چطور ساقه و برگ‌ها را ایجاد کنیم

مرحله ۱

یک مستطیل سبز باریک ایجاد کنید و آنرا با ابزار Mesh رنگ کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۲

به منوی Effect رفته و در Warp ، گزینه Flag را انتخاب کنید. و آنرا با تنظیمات مقدار %۳۳- برای پارامتر Bend (خمش) و مقدار %۱۵- برای Horizontal Distortion (اعوجاج افقی) به شکل اعمال کنید. سپس در منوی Object ، گزینه Expand Appearance را انتخاب کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۳

رنگ‌های بیشتری را به مش اختصاص دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۴

یک مستطیل سبز بسازید، و با کمک ابزار Mesh (کلید U) آنرا تغییر دهید و رنگ کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۵

برگ را انتخاب کنید و با رفتن به منوی Edit ، در Edit Colors ، گزینه Adjust Colors را بزنید تا رنگ آنرا ویرایش کنید. تنظیمات زیر را وارد کنید:

Red: 4% (قرمز)
Green: 6% (سبز)
Blue: -3% (آبی)
روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۶

بطوری مشابه مستطیل دیگری را تنظیم کرده و رنگ کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۷

مقدار Opacity حالت Transparency (شفافیت) را برای ۴ گره سمت راست به ۷۰ درصد تغییر دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۸

برگی را که در مرحله ۵ ایجاد کردیم بردارید، یک کپی از آن ایجاد کنید و آن را کمی مسطح کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۹

افکت Warp را بصورت Arc به برگ مسطح شده با تنظیمات زیر اعمال کنید:

  • Bend: 12% (خمش)
  • Vertical Distortion: -21% (اعوجاج عمودی)

در منوی Object ، گزینه Expand Appearance را انتخاب کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۰

برگ‌های تکمیل شده را در کنار هم قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۱

شکلی که در مرحله ۷ ایجاد کردید را روی تمامی شکل‌ها قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۲

گل را به ساقه وصل کنید. میتوانید با چرخاندن آن، حالت‌های مختلفی از آن را ایجاد کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۳

همه گل‌ها را بصورت یک دسته گل همچون مثال زیر قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۴

برگ‌هایی که ایجاد کردید را به دسته گل اضافه کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

کار شما با گل تمام شد. حالا میخواهیم گلدان را ایجاد کنیم.

۴. چطور گلدان را ایجاد کنیم

مرحله ۱

با ساختن لبه‌ی گلدان شروع میکنیم. همانطور که در تصویر نشان داده شده، نصف شکل را ایجاد کنید و سپس با فرمان Reflect آن را برعکس و کپی کنید تا شکل متقارنی برای لبه ایجاد کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۲

لبه‌ی گلدان را با رنگ‌های نشان داده شده در اسکرین‌شات زیر رنگ کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۳

یک بیضی باریک به رنگ نارنجی تیره ایجاد کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۴

آنرا زیر لبه‌ی گلدان که بتازگی ایجاد کردیم قرار دهید. با فشردن کلیدهای Shift و Ctrl و ] بروی صفحه کلید آنرا به عقب ببرید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۵

حالا بقیه‌ی گلدان را ایجاد کنید. یک مستطیل نارنجی بکشید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۶

شکل را کمی به سمت پایین خم کنید تا بیشتر مشابه با گلدان شود.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۷

با کمک راهنمایی‌ تصویر زیر گلدان را رنگ کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۸

در نهایت خاک را برای گل‌ها ایجاد میکنیم. با ابزار Pen (کلید P)، یک شکل مشابه با شکل زیر بکشید و آنرا با یک رنگ قهوه‌ای پر کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۹

خاک را به گلدان اضافه کنید. با کلیک راست روی آن و در Arrange ، میتوانید آنرا عقب یا جلو ببرید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۰

دو بیضی باریک بسازید، بیضی کوچکتر را با یک رنگ نارنجی تیره و بیضی بزرگتر را با هر رنگی که خواستید پر کنید. اهمیتی ندارد چه رنگی انتخاب میکنید. سپس بیضی‌ها را همانطور که در تصویر نشان داده شده در داخل هم قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۱

مقدار Opacity را برای بیضی بزرگتر بروی %۰ قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۲

به منوی Object بروید و در بخش Blend ، گزینه Blend Options را انتخاب کنید و برای Specified Steps ، مقدار ۳۰ را در نظر بگیرید. سپس در حالیکه هر دو بیضی انتخاب شده، به منوی Object بروید و در Blend ، گزینه Make را انتخاب کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۳

حالت Transparency را بروی Multiply و با مقدار %۷۰ برای Opacity تغییر دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۴

دو بیضی دیگر ایجاد کنید، بیضی کوچکتر را با یک رنگ قهوه‌ای تیره پر کنید و آنرا روی بیضی بزرگتر قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۵

مرحله ۱۲ را تکرار کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۶

حالت Tranparency را بروی Multiply تنظیم کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۷

بیضی اول را بالای خاک قرار دهید و بیضی دوم را بعنوان سایه در زیر گلدان قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۸

دو تا شکل آخر را هم ایجاد کنید، شکل کوچکتر را با سبز تیره و شکل بزرگتر را با سفید پر کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۱۹

یک بار دیگر مرحله ۱۲ را تکرار کنید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۲۰

حالت Transparency را بروی Multiply و با Opacity مقدار %۷۰ قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

مرحله ۲۱

دسته گل را در گلدانی که ایجاد کردیم قرار دهید و سایه‌ی سبز را در بالای پایین‌ترین بخش برگ‌ها و ساقه‌ها قرار دهید.

روش ایجاد یک گلدان از گل‌ نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. از دیدن نتایج شما در نظرات زیر بسیار مسرور خواهم شد.

برچسب ها

دیدگاه خود را مطرح کنید