خانه » آموزش‌ » آموزش فتوشاپ » آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

سطح آموزش: متوسط

در آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ به شما نشان خواهم داد که چطور یک ترکیب تصویر سورئال از یک مرد با درختی روی سرش خلق کنید.

ابتدا، تصویر پس زمینه را با مزرعه و آسمان میسازیم و سپس مدل را اضافه میکنیم و اندکی ویرایش بروی او انجام میدهیم. سپس درخت، ابر، صاعقه را اضافه میکنیم و آنها را با استفاده از لایه های تنظیمی adjustment ، ماسک کردن و براش زدن با دیگر اجزا ترکیب میکنیم. بعد از آن، باران و قطرات آنرا میکشیم و همینطور برگ‌ها را در صحنه ترکیب میکنیم. از تعدادی لایه‌های تنظیمی adjustment استفاده میکنیم تا افکت نهایی را ارتقا دهیم.

منابع آموزش

منابع زیر از وبسایت Pixabay و Textures.com در طی تولید این آموزش مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

دانلود فایل

۱. آسمان و مزرعه را اضافه کنید

مرحله ۱

یک سند جدید با ابعاد ۲۰۰۰×۱۵۸۱ پیکسل در فتوشاپ با تنظیمات زیر ایجاد کنید:

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۲

تصویر مزرعه را باز کنید. با استفاده از ابزار Rectangular Marquee (کلید M) مزرعه را در کادر انتخاب قرار دهید و با ابزار Move (کلید V) آنرا در یک صفحه طراحی خالی (سفید) قرار دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

بروی آیکون دوم در پایین پنل لایه‌ها Layers کلیک کنید تا یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش سافت با اندازه متوسط و رنگ سیاه استفاده کنید تا لبه‌ی تصویر مزرعه را ملایم کنید:

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۳

به منوی Layer بروید و در New Adjustment Layer ، افکت Hue / Saturation را انتخاب کنید و آنرا بصورت Clipping Mask (ماسک چیدن) تنظیم کنید. مقدار Saturation (اشباع رنگ) را تا ۱۲- کم کنید:

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۴

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا مزرعه را تاریک کنید. در این ماسک لایه، از یک براش سافت با رنگ سیاه استفاده کنید تا تاریکی روی لبه‎های تصویر مزرعه را کاهش دهید:

field curvesآموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۵

تصویر آسمان را در صفحه طراحی اصلی بکشید و این لایه را زیر لایه‌ی مزرعه قرار دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

۲. مدل را اضافه کنید

مرحله ۱

تصویر مدل را باز کنید. فقط بخش بدن را جدا کنید و آنرا در بخش میانی مزرعه قرار دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۲

یک ماسک به این لایه اضافه کنید و از یک براش سخت متوسط با رنگ سیاه استفاده کنید تا ناحیه پاهای او را طوری مرتب کنید که به نظر برسد که در میان تیغه‌های چمن ایستاده است.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۳

به منوی Edit بروید و Puppet Warp را انتخاب کنید تا حالت پاها را کمی تصحیح کنید. هدف این است که فضای بین پاها را افزایش دهیم.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۴

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا رنگ مدل را تغییر دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۵

یک لایه جدید ایجاد کنید، حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار ۱۰۰ درصد برای opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری ۵۰ درصد پر کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

ابزار Dodge و Burn (کلید O) را با گستره میانه midtones فعال کنید و مقدار Exposure (نوردهی) را حدودا روی ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دهید تا نور روی شانه ها را کاهش دهید و و جزئیات و چین و چروک های بیشتری برای شلوار او بکشید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

۳. درخت را اضافه کنید

مرحله ۱

تصویر درخت را باز کنید. درخت را با استفاده از ابزار Move (کلید V) وارد سند اصلی کنید. این لایه را زیر لایه‌ی بدن مرد قرار دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۲

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید و تنظیمات بخش Master را تغییر دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۳

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Color Balance ایجاد کنید و مقادیر را برای Midtones (رنگ‌های میانی) تنظیم کنید:

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۴

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Curves ایجاد کنید تا کنتراست درخت را کاهش دهید. در این ماسک لایه، از یک براش سیاه سافت استفاده کنید تا تاثیر افکت را در بالای درخت پاک کنید. چون از آنجاییکه نور صاعقه به آن برخورد میکند باید روشن‌تر از دیگر جاهای درخت باشد.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

۴. ابر را اضافه کنید

مرحله ۱

تصویر ابر را باز کنید. ابر سمت راست پایین را با ابزار Lasso انتخاب کنید و مقدار شعاع feather را روی ۱۵ تنظیم کنید. این انتخاب را در بالای درخت قرار دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

یک ماسک به لایه ابر اضافه کنید و با احتیاط پس زمینه آبی را با استفاده از یک براش سافت متوسط با رنگ سیاه پاک کنید. میتوانید از قلم تبلت استفاده کنید تا به نتیجه‌ی دقیق‌تری برسید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۲

سایه و نور روی تصویر ابر برای تصویر پس‌زمینه مناسب نیست. برای تصحیح آن، یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید و روشنایی آنرا کاهش دهید. بروی سمت راست پایین ابر براش بکشید تا افکت فقط روی بخش سمت چپ بالا اعمال شود.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۳

یک لایه تنظیمی Curves دیگر اضافه کنید تا بخش سمت راست بالا را کمی روشن کنید. بروی سمت چپ آن براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment نباشد.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۴

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا اشباع رنگ ابر را کم کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

۵. صاعقه را اضافه کنید

مرحله ۱

تصویر صاعقه را در سند اصلی وارد کنید و آنرا در فضای بین درخت و ابر قرار دهید. حالت ترکیبی این لایه را به Screen با مقدار ۱۰۰ درصد برای Opacity قرار دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا لبه‌ها را پاک کنید و ناحیه صاعقه را در ابر محدود کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۲

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Levels ایجاد کنید و مقدار سایه را افزایش دهید. در این مرحله بایستی بیشتر تصویر پس زمینه‌ی صاعقه را پاک کنیم.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۳

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید و مقدار Saturation را روی ۱۰۰- تنظیم کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

۶. باران را ایجاد کنید

مرحله ۱

در این مرحله باران را ایجاد میکنیم. یک لایه جدید در بالای لایه‌ها بسازید و رنگ زمینه جلو را به #ededed تغییر میدهیم. یک براش سخت انتخاب کنید و کلید F5 را فشار دهید تا تنظیمات این براش را تغییر دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

از این براش استفاده کنید تا یک سری خطوط تصادفی عمودی داخل فضای ابر تا درخت بکشید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

با رفتن به منوی Edit ، و در Transform ، گزینه Flip Vertical را انتخاب کنید تا آنرا بطور عمودی برگردان کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۲

به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Motion Blur را انتخاب کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا برخی از نواحی افکت باران که خارج از ابزار و درخت است را پاک کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۳

لایه‌ی باران را چندین بار تکثیر کنید و برای مثال پارامتر distance را برای فیلتر Motion Blur در لایه‌های تکثیر شده از ۲۰ به ۱۵- و ۱۲- و ۱۰- کاهش دهید و همینطور سایز را کم کنید. این کار اندکی عمق و ظاهری طبیعی برای باران ایجاد خواهد کرد.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۴

یک لایه جدید ایجاد کنید و از براشی مشابه استفاده کنید تا روی قطرات باران و ریزش آب بر درخت و شانه‌ها بکشید. سایز براش را تغییر دهید تا به نتیجه بهتر برسید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۵

یک لایه جدید ایجاد کنید و چند تا ناحیه انتخابی روی پیراهن مرد با استفاده از ابزار Lasso بکشید و مقدار feather را برای آن روی ۲px تنظیم کنید. آنها را با رنگ #d2d1cb پر کنید (که از پیراهن انتخاب شده)

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

حالت ترکیبی این لایه را به Multiply با مقدار ۱۰۰ درصد برای Opacity تغییر دهید تا یک افکت با حالت خیسی بروی مرد ایجاد کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۶

یک لایه جدید ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #ededed استفاده کنید تا زیر ابر و در بالای ناحیه صاعقه براش بکشید تا نور بیشتری اضافه کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Soft Light با مقدار ۱۰۰ درصد برای Opacity تغییر دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

۷. برگ‌ها را اضافه کنید

مرحله ۱

تصویر برگ‌ها را باز کنید. یک برگ را انتخاب کنید و آن را به سند اصلی اضافه کنید. من آنرا در سمت چپ قرار دادم و کلیدهای Ctrl و T را میزنم و در حالت Warp آنرا همچون تصویر زیر ترکیب میکنم.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار Radius را بروی ۸px تنظیم کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۲

با استفاده از روشی مشابه، برگ‌های بیشتری به صحنه اضافه کنید. مقدار اندازه و شعاع محوی را تغییر دهید تا عمق میدان را افزایش دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۳

برای لایه‌های برگ یک گروه بسازید و حالت ترکیبی گروه را بروی Normal با مقدار ۱۰۰ درصد برای Opacity تنظیم کنید. از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید و تنظیمات Master را تغییر دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۴

یک لایه تنظیمی از افکت Curves اضافه کنید و مقدار روشنایی را افزایش دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

بعد از کار روی ماسک لایه نتیجه به صورت زیر میشود. ما قصد داریم که نور اصلی را در مرکز قرار دهیم تا بدانید چطور برگ‌ها را از ماسک استخراج کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

۸. تنظیمات نهایی

مرحله ۱

یک لایه تنظیمی Color Balance ایجاد کنید و تنظیمات هایلایت (highlights) و تن میانی (midtones) را تغییر دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۲

یک لایه رنگ Color Fill بسازید و رنگ آنرا روی #۱۵۰۲۳۱ قرار دهید. حالت ترکیبی این لایه را روی Exclusion با مقدار ۱۰۰ درصد Opacity تغییر دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۳

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Curves ایجاد کنید و مقدار کنتراست را افزایش دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۴

یک لایه تنظیمی Photo Filter ایجاد کنید و رنگ #ec8a00 را انتخاب کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۵

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Curves اضافه کنید تا صحنه را بیشتر تاریک کنید. در میان و همینطور روی مدل براش بکشید تا نور را در آنجا نمایش دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۶

یک لایه Color Fill دیگر ایجاد کنید و رنگ #۰۱۰۸۰d را انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را بروی Subtract با مقدار ۱۰۰ درصد برای Opacity تغییر دهید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

مرحله ۷

این لایه را تکثیر کنید و حالت ترکیبی آنرا به Normal با مقدار ۴۰ درصد برای Opacity تغییر دهید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا در میان براش بکشید تا یک افکت ظریف vignette (سایه‌ی حاشیه تصویر) ایجاد کنید.

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

تبریک میگم، کار شما تمام است!

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و چیز جدیدی یاد گرفته باشید. در صورت تمایل ایده‌ها یا نظرات خودتان را در زیر به اشتراک بگذارید. از دیدن آنها خیلی خوشحال خواهیم شد. از کار با فتوشاپ لذت ببرید!

آموزش روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال تاریک در فتوشاپ

برچسب ها

دیدگاه ها