خانه » وبلاگ » بهتر کردن گرافیک کامپیوتری با مکانیک کوانتوم
وبلاگ

بهتر کردن گرافیک کامپیوتری با مکانیک کوانتوم

گرافیک کامپیوتری با مکانیک کوانتوم

بهتر کردن گرافیک کامپیوتری با مکانیک کوانتوم

دانشمندان دانشگاه تکنولوژی کالیفرنیا (Caltech) راه جدیدی توسعه دادند که حرکت در مقیاس بزرگ را با استفاده از ریاضیاتی که بر جهان هستی در سطح کوانتومی حاکم است بصورت عددی شبیه سازی کند. این روش جدید به کامپیوتر اجازه می دهد تا خیلی دقیق تر چرخش گردابی سیال در جریان را شبیه سازی کند. یک حلقه ی دود که به نظر میرسه در داخل بطور بی پایانی دور خودش میگردد، نشان دهنده ی این چرخش گردابی پیچیده است و شبیه سازی آن بسیار دشوار است.

دکتر شرودر می گوید: “از آنجایی که ما کارمون گرافیک کامپیوتر هست، بیشتر به روش هایی برای ثبت تنوع و نمایش سیال هستیم. چیزی که در مورد این روش ما منحصربفرد است رویکردی است که از مکانیک کوانتوم در نظر گرفتیم.

معادله ی شرودینگر، توصیف اساسی رفتار مکانیک کوانتومی می تواند برای شرح حرکت ابرسیال‌ها استفاده کرد که در واقع سیال هایی هستند که تا دمای بسیار پایینی نزدیک صفر مطلق سرد شده ند و طوری رفتاری می کنند که گویی چسبندگی ندارند. در واقع چسبندگی مقاومت سیال در برابر تغییر شکل است.

ریچارد فاینمن از همین دانشگاه Caltech اولین کسی بود که فهمید ابرسیال ها تابع رشته های گردابی هستند که اساسا ریسمان هایی از چرخش گردابی خالص هستند. شرودر در ادامه می گوید که ما به مکانیک کوانتوم علاقه مند نبودیم، اما فهمیدیم که معادله ی شرودینگر با کمی تغییرات می تواند سیالات رو در سطح میکروسکوپی از دودی که از شعله بلند میشه تا چرخش گردابی متمرکزشده ی طوفان چرخشی توضیح بدهد.

دلیل اینکه از معادله ی شرودینگر برای این منظور استفاده شده اثرات آن در سطح اتمی است و این معادله در سطح ماکروسکوپی بخوبی رفتار سیال رو شرح میده. معادله ی شرودینگر متناسب با معادله ی غیرخطی شرودینگر هست که رفتار ابرسیال ها رو توضیح میده. رفتار چرخشی گردابی خیلی شبیه به حالتیه که در دنیای ماکروسکوپی میتونیم مشاهده کنیم.

دانشمندان امیدوارند این روش جدید بتواند تاثیری شگرف بر دنیای گرافیک های کامپیوتری بگذارد و با بهتر کردن گرافیک کامپیوتری با مکانیک کوانتوم بتواند پدیده های دنیای واقعی همچون حرکت مواج طوفان را توضیح دهد.

دیدگاه خود را مطرح کنید