مغزابزار > سینما > رونمایی جلوه های ویژه > رونمایی جلوه های ویژه ساخت کاراکتر اژدها در فصل هفتم Game of Thrones
رونمایی جلوه های ویژه سینما

رونمایی جلوه های ویژه ساخت کاراکتر اژدها در فصل هفتم Game of Thrones

جلوه های ویژه ساخت کاراکتر اژدها در فصل هفتم Game of Thrones

 تولید سال ۲۰۱۷ که توسط شرکت Image Line اجرا شده است.

دیدگاه خود را مطرح کنید