مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌ گرافیک و جلوه‌ های ویژه > جلوه های ویژه > ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از ۳dsmax و FumeFX
آموزش تری دی مکس آموزش سه بعدی جلوه های ویژه

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از ۳dsmax و FumeFX

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از ۳dsmax و FumeFX

سطح آموزش: متوسط

در این آموزش نحوه ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از ۳dsmax و FumeFX را بررسی میکنیم تا از آن در کامپوزیت جلوه‌ های ویژه بصری خود استفاده کنیم.

دانلود پلاگین FumeFX

۱. تنظیمات Particle Flow (جریان ذرات)

مرحله ۱

ابتدا یک سیستم Particle Flow ایجاد کنید. به بخش Create بروید و در Particle Systems ، گزینه PF Source را انتخاب کنید و آیکون PF Source را به پنجره نمایش پرسپکتیو Perspective بکشید و آنرا در شبکه زمین تغییر موقعیت دهید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۲

حالا کلید ۶ را بزنید (یا بروی دکمه Particle View کلیک کنید) تا پنجره‌ی Particle View باز شود.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۳

اپراتورهای Rotation (چرخش) و Shape (شکل) را از بخش Event پاک کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۴

در حالیکه اپراتور Birth انتخاب شده، مقدار ۰ را برای Emit Start و ۸ را برای Emit Stop وارد کنید و برای Amount مقدار ۹۰۰ را تنظیم کنید. این بدین معنیست که ذرات از فریم ۰ شروع میکنند و در فریم ۸ متوقف میشوند و مقدار کل فریم در هر پارتیکل (particles/frame) برابر با ۹۰۰ خواهد بود.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۵

در حالیکه اپراتور Speed (سرعت) انتخاب شده، مقدار ۴۱۵ را برای Speed ، و ۴۰۰ را برای Variation (دگرگونی) وارد کنید و مقدار Divergence (واگرایی) را روی ۹۰ تنظیم کنید. انتخاب Reverse را فعال کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۶

اپراتور Delete را در بخش Event قرار دهید. انتخاب By Particle Age تحت بخش Remove را فعال کنید. مقدار Life Span (طول عمر) را روی ۳۰ و Variation را روی ۱۵ تنظیم کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۷

به بخش Create بروید و FumeFX را انتخاب کنید. بروی دکمه FumeFX کلیک کنید و یک شکل مستطیلی حول آیکون PF Source بکشید. این بخش، ناحیه‌ی شبیه‌سازی FumeFX خواهد بود.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۸

به بخش Helpers بروید و FumeFX را انتخاب کنید. روی بخش Particle Src کلیک کنید و یک آیکون کوچک از آن در ناحیه شبیه‌سازی FumeFX بکشید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۹

در حالیکه آیکون Particle Scr انتخاب شده، بروی دکمه Pick Object کلیک کنید و سپس آیکون PF Source را در پنجره نمایش viewport انتخاب کنید تا PF Source را به فهرست منابع پارتیکلی اضافه کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۰

مقدار Radius (شعاع) را برای پارتیکل‌های FumeFX افزایش دهید. در این مورد من آنرا روی ۱۰ تنظیم کردم.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۱

همینطور میتوانید مقدار Radius را در صورت نیاز انیمیشن کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

۲. تنظیم FumeFX

مرحله ۱

در حالیکه ناحیه شبیه‌سازی FumeFX را انتخاب کردید، بروی آیکون‌های FumeFX Output Preview (پیش نمایش خروجی FumeFX) و Open FumeFX UI (باز کردن رابط کاربری FumeFX) کلیک کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۲

این کار پنجره‌های FumeFX Output Preview و Open FumeFX UI را باز میکند.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۳

بروی سربرگ obj/src کلیک کنید. بروی آیکون Pick Object (دستی که ذره را برمیدارد) کلیک کنید و منبع پارتیکلی FumeFX را در پنجره‌ی viewport انتخاب کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۴

بروی دکمه‌ی Start Simulation (شروع شبیه‌سازی) کلیک کنید. میتوانید پیش‌نمایش شبیه‌سازی انفجار را در پنجره پیش‌نمایش خروجی ببینید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۵

کیفیت شبیه‌سازی کمی پایین است. به سربرگ gen بروید و مقدار Spacing (فاصله گذاری) را تا ۳ کم کنید.

کم کردن مقدار فاصله‌گذاری باعث میشود کیفیت شبیه‌سازی بهتر شود. شما میتوانید مقدار فاصله‌گذاری را بر اساس نیاز خود کم کنید. اما این کار RAM بیشتری مصرف میکند و فرآیند شبیه‌سازی را آهسته تر میکند. در این مورد من آن را روی ۳ تنظیم کردم.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۶

به سربرگ sim بروید و مقدار Maximum Iterations (تعداد حداکثر تکرار) را بروی ۶۰ تنظیم کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۷

به سربرگ rend بروید. بروی آیکون رنگ آتش کلیک کنید و key mode را انتخاب کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۸

رنگ Fire Gradient (گرادینت آتش) را همچون تصویر زیر تنظیم کنید. گرادینت را با رنگ نارنجی شروع کنید و آن را با رنگ سیاه فید کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۹

حالا دوباره شبیه‌سازی کنید و فریم رندر شده را ببینید. بهتر از قبل به نظر میرسد.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۰

مقدار Opacity را بروی ۰.۷ تنظیم کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۱

به سربرگ sim بروید و مقدار Burn Rate را به ۱۰ تغییر دهید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۲

همینطور در صورت نیاز میتوانید مقدار Burn Rate (نرخ حریق) را انیمیشن کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۳

مقدار Heat Production (تولید حرارت) را بروی ۱۵ و Heat Expansion (توسیع حرارت) را بروی ۳ تنظیم کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۴

انتخاب Fire Creates Smoke (آتشی که دود ایجاد میکند) را فعال کنید. مقدار Smoke Density (چگالی دود) را بروی ۱۵ و مقدار Temperature Threshold (آستانه دما) را بروی ۴۵ تنظیم کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۵

مقدار X Turbulance (تلاطم در محور X) را بروی ۱ تنظیم کنید. در تنظیمات Turbulance Noise (نویز تلاطم)، مقدار Scale را بروی ۱۰ و مقدار Detail را روی ۵ تنظیم کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۶

مقدار Temperature Buoyancy (شناوری دما) را بروی ۰.۲ تنظیم کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۷

من تعدادی نور در صحنه اضافه کردم. یادتان باشد که نور نقشی حیاتی در ایجاد ظاهر کلی صحنه بازی میکند. بنابراین قراردهی نورها باید با دقت انجام شود.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۸

انتخاب Atmospheric Shadows (سایه‌های جوی) را برای هر نور فعال کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۱۹

به سربرگ illum بروید و تمامی نورهای omni را را بردارید. انتخاب Multiple Scattering (پراکندگی چندگانه) را فعال کنید. مقادیر پارامترهای Multiple Scattering را همچون تصویر زیر تنظیم کنید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۲۰

یک بار دیگر مجددا شبیه‌سازی را اجرا کنید و یک تست رندر بگیرید. چیزی مشابه با این را خواهید دید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۲۱

رندر تست انفجار را در فریم‌های مختلف ببینید.

ایجاد انفجار خاک دینامیک با استفاده از 3dsmax و FumeFX

مرحله ۲۲

توجه: یادتان نرود همانطور که در مرحله ۱۸ اشاره شد ، انتخاب Atmospheric Shadows (سایه‌های جوی) را برای نورها فعال کنید. در صورتی که این کار انجام ندهید، نتیجه ‌ی واقعگرایانه‌ای بدست نخواهید آورد.

جمع‌بندی

در آموزش‌های بعدی به شما نشان خواهم داد که چطور دنباله‌ی دودی و مخروبه ایجاد کنید و کامپوزیت نهایی صحنه را در افترافکت انجام دهید.

برچسب ها

دیدگاه خود را مطرح کنید