مغزابزار > آموزش‌ > موشن‌ گرافیک و جلوه‌ های ویژه > انیمیشن > ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در ۳ds Max
آموزش تری دی مکس آموزش سه بعدی انیمیشن

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در ۳ds Max

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در ۳ds Max

سطح آموزش: متوسط

منابع آموزش

از فایل زیر در طی این آموزش استفاده شده است:

دانلود منابع آموزش

۱. مدلسازی ویروس

مرحله ۱

نرم‌افزار ۳ds Max را باز کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

نرم‌افزار ۳ds max را باز کنید

مرحله ۲

در پنجره ی پرسپکتیو viewport یک کره ی GeoSphere با مقدار ۵۰ برای پارامتر Radius و ۲۰ برای Segments ایجاد کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

یک کره Geosphere ایجاد کنید

مرحله ۳

فهرست مدیفایر Modifier List را باز کنید و مدیفایر Displace را به کره geosphere اضافه کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

مدیفایر Displace (جابجایی)

مرحله ۴

برای بخش Map بروی دکمه None کلیک کنید. این کار پنجره Material / Map Browser (مرورگر نگاشت / متریال) را باز میکند. Cellular را انتخاب کنید و بروی OK کلیک کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

Material/ Map Browser (پنجره جست و جوی نگاشت / متریال)

مرحله ۵

M را فشار دهید تا ویرایشگر متریال Material Editor را باز کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

Material Editor (ویرایشگر متریال)

مرحله ۶

Map (نگاشت) Cellular را از کانال Map به هر جایی از فضای خالی ویرایشگر متریال (Material Editor) ببرید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

cellular map (نگاشت سلولی)

مرحله ۷

مقدار پارامتر Size را به ۳۰ تغییر دهید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

مقدار سایز را تغییر دهید

مرحله ۸

مقدار پارامتر Strength را برای بخش Displacement (جابجایی) به ۲۰ تغییر دهید. میبینید که گلوله‌ها بروی سطح مش کره geosphere ظاهر میشوند. انتخاب را برای بخش Map بروی Spherical قرار دهید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

مقدار Strength را افزایش دهید

۲. انیمیشن ویروس

مرحله ۱

در حالیکه مش ویروس انتخاب شده، دکمه Auto Key را بزنید. هر ۱۰ فریم یک بار، مقدار پارامتر Spread را از ۰.۶ به ۱ انیمیشن کنید. بروی فریم اول، مقدار Spread را بروی ۰.۶ قرار دهید و بروی فریم دهم، مقدار آنرا به ۱ تغییر دهید.

در همین گستره ی ذکر شده به انیمیشن کردن مقدار Spread تا فریم ۱۰۰ همانطور که در تصویر نشان داده شده ادامه دهید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

دکمه Auto Key (کی فریم خودکار)

مرحله ۲

برای ایجاد بخش‌های تیز ویروس، مقدار آستانه Mid را تا ۰.۵ افزایش دهید. میتوانید این مقدار را نیز همچون مراحل قبل انیمیشن کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

مقدار آستانه Mid

مرحله ۳

مدیفایر TurboSmooth را به مش ویروس اعمال کنید تا ظاهر آن هموار به نظر برسد.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

TurboSmooth

۳. اعمال متریال

مرحله ۱

کلید M را فشار دهید تا ویرایشگر Material Editor را باز کنید

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

ویرایشگر متریال

مرحله ۲

در حالیکه یک اسلات متریال خالی انتخاب شده، بروی کانال Diffuse کلیک کنید. با این کار پنجره Material / Map Browser (مرورگر نگاشت / متریال) باز میشود. گزینه Gradient Ramp را انتخاب کنید و OK را بزنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

Material / Map Browser (مرورگر نگاشت / متریال)

مرحله ۳

در بخش Gradient Ramp Parameters همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، رنگ‎ها را تنظیم کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

Gradient Ramp Parameters (پارامترهای گرادینت رمپ)

مرحله ۴

رنگ Specular همانطور که در شکل زیر نشان داده شده تنظیم کنید. مقادیر پارامترهای Specular Level (سطح بازتاب) را به ۱۰۰ و Glossiness (براقیت) را به ۷۰ تغییر دهید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

Specular Level (سطح بازتاب)

مرحله ۵

بروی کانال Bump کلیک کنید. این کار پنجره Material / Map Browser (مرورگر نگاشت / متریال) را باز کنید. گزینه Cellular را انتخاب کنید و بروی OK کلیک کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

Material / Map Browser (مرورگر نگاشت / متریال)

مرحله ۶

در حالیکه وضعیت سلولی رو بروی Chips قرار میدهید، مقدار Size را به ۱۰ تغییر دهید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

وضعیت سلولی Chips

مرحله ۷

بروی کانال Reflection کلیک کنید. این کار پنجره ی Material / Map Browser (مرورگر نگاشت / متریال) را باز میکند. گزینه Falloff را انتخاب کنید و بروی OK کلیک کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

کانال Reflection (بازتاب)

مرحله ۸

انتخاب Falloff Type را به Fresnel تغییر دهید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

تغییر Falloff Type (نوع انحراف) به Fresnel (لنز فلت برای جلوگیری از اعوجاجات کروی)

مرحله ۹

بروی کانال Refraction کلیک کنید. این کار پنجره Material / Map Browser (مرورگر نگاشت / متریال) را باز میکند. گزینه Raytrace را انتخاب کنید و بروی OK کلیک کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

Material / Map Browser (مرورگر نگاشت / متریال)

مرحله ۱۰

مقدار Refraction (شکست) را به ۱۰ محدود کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

Refraction (شکست)

مرحله ۱۱

منوی کشویی Extended Parameters (پارامترهای توسیع یافته) را باز کنید. انتخاب‌های Out و Subtractive را فعال کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

Extended Parameters (پارامترهای توسیع یافته)

۴. نورپردازی و رندرینگ

مرحله ۱

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده سه نور omni اعمال کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

نورهای Omni

مرحله ۲

کلید F10 را فشار دهید تا پنجره Render Setup باز شود. به بخش Renderer بروید و گزینه Blend را بعنوان Filter انتخاب کنید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

فیلتر Blend

مرحله ۳

کلیدهای Shift و Q را بروی صفحه کلید فشار دهید تا تصویر رندرشده نهایی را ببینید.

ساخت انیمیشن یک ویروس کشنده در 3ds Max

تصویر رندر شده نهایی

برچسب ها

دیدگاه خود را مطرح کنید